Otobil ile ilgili bilgi almak için arayınız.
0850 360 67 38
info@opettasittanima.com
Opet Otobil Taşıt Tanıma Sistemleri > Gizlilik sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ONAY FORMU

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;
Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım. Yasadan kaynaklanan haklarımı biliyorum. İşbu aydınlatma metnini ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz ve danışmanı olduğunuz OPET, tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya bağlı şirketleriniz, şirketinizin danışman avukatları ve danışmanı olduğunuz OPET ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum . Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum. Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan MEF PETROL LOJISTIK İNŞAAT SAN. TIC. LTD. ŞTİ’ den bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.